Начало Крос Бордерс Контакти

Здравейте приятели и бизнес колеги,

Глобализацията на националния бизнес се превръща почти в необходимост, за да се увеличава брутният национален продукт на всеки член от Европейската общност и да се увеличават възможностите на отделните компании.

От 2006 г. насам под името Таргетуайз Интернешънъл, ние разработваме международна мрежа от бизнес контакти, като управляваме клиенти на различни наши бизнес партньори в различни сфери и индустрии.

Като допълнение, влизаме като асоциирани консултанти на база международен опит в големи и малки предприятия, с цел да помогнем за доброто функциониране на фирмата. Сега сме в силата си чрез Крос Бордерс да предложим на българските бизнесмени курсове, които не се базират само на нашите знания от най-добрите Европейски университети, но също и най-вече на база на дългогодишна практика и опит.

С най-добри пожелания и до скоро,

Ивета Димова

Ивета Димова
Директор Управление на клиенти и курсове по мениджърски умения

>
Click here for switching to the main page of Targetwise International; Кликнете тук за връщане към основната страница на Таргетуайз - информацията е само на английски


Добре дошли в Таргетуайз и Крос Бордерс Интернешънъл - две единици в едно във Ваша полза!
"Таргетуайз" означава "по посока на целта", а "Крос Бордерс" означава "да прекрачиш границите". В тези две имена заключваме целта на нашия бизнес: ние сме тук, за да ви помогнем практически да прекосите границите на сегашните ограничения във Вашия растеж. Ще ви помогнем с курсове, но също и с коучинг да постигнете Вашите лични кариерни и в по-широк мащаб, бизнес цели. Кликнете на картинките по-долу, за да разберете какво Крос Бордерс Ви предлага за разлика от други местни фирми.

 

International Communication Practical Assistance
Consulting Services