Начало Български бизнес Крос Бордерс Контакти


Real Estate

 Крос Бордерс Интернешънъл представя
Мениджърски курсове в областта на човешките ресурси

 

  Крос Бордерс Интернешънъл Управленски курсове

  Мениджърски умения в областта на човешките ресурси
  1. Набиране на персонал: Когато една фирма има нужда от нов персонал, е важно този нов човешки ресурс да се впише в нуждите на фирмата, както и в екипа, в който той ще функционира. На базата на елементарни бизнес модели, Вие се научавате как да направите най-добър подбор и как той да допренесе за засилване на силните страни на Вашия бизнес.
  2. Работа в екипи: „Една птица пролет не прави“, казва нашата народна поговорка и в живота се доказва, че фирмата функционира по-добре, когато се обърне внимание на индивидуалното развитие на хората в нея, както и на синергичното влияние на екипите. Както се казва, „едно плюс едно може да направи повече от две“, ако има добра симбиоза между хората в екипите.
  3. Управление на хората: Какво по-важно нещо може да има от това как да се управляват и мотивират хората в нашата фирма. Най-важният ресурс на фирмата, това е качеството на хората и екипите в нея. С този курс ще се научите на основни мотивационни практики и ще умеете по-добре да ангажирате хората в изпълнение задачите на фирмата.
  4. Пълна фирмена диагностика и приравняване с най-добрите международни практики.

 • Click here for information in the Еnglish language; Кликнете тук за информация на английски език

 • Click here for switching to the main page of Targetwise International; Кликнете тук за връщане към основната страница на Таргетуайз - информацията е само на английски