Начало Български бизнес Крос Бордерс Контакти


Real Estate

 Крос Бордерс Интернешънъл представя
Курсове в областта на продажбите

 

  Крос Бордерс Интернешънъл Курсове в областта на продажбите

  Продажби и обслужване на клиентите
  Мениджърски умения в областта на продажбите
  1. Продажби: Основен курс по развитие на продажбите и бизнеса.
  2. Обслужване на клиенти: Базисен курс по обслужване на клиенти, подходящ за засилване на хотелиерския и ресторантьорския бизнес.
  3. Презентационни умения: За всяка фирма на различни нива в нея се налага да представим идея, услуга или продукт. С този курс се научавате как най-убедително да представите Вашите идеи и планове.
  4. Как да привлечем клиенти и как да ги запазим: Когато виждаме, че клиентелата ни не се разраства с достатъчни темпове, явно е време да се инвестира в нови начини на продажби, в които да привлечем нови клиенти. Привличайки новите, не трябва да изпускаме и онова богатство, което вече е наш партньор в бизнеса, инвестирайки регулярно в нашите услуги и продукти. Вече не е достатъчно да предлагаме добър продукт или услуга. Важни са и качествата на обслужване и допълнителните придобивки, които предлагаме на клиентите ни, с което се отличаваме и открояваме от конкуренцията.
  5. Ден от живота на продавача и мениджъра клиентско обслужване. С този еднодневен курс, Вашите кадри в областта на продажбите ще затвърдят знания и умения, които ще ги мотивират да работят по-ефективно и целенасочено в засилване на Вашите бизнес позиции.

 • Click here for information in the Еnglish language; Кликнете тук за информация на английски език

 • Click here for switching to the main page of Targetwise International; Кликнете тук за връщане към основната страница на Таргетуайз - информацията е само на английски